Introduktionsutbildning för arbetet som konsult på Bemannica

Välkommen till Bemannicas introduktionsutbildning för arbetet som butikskonsult på Bemannica!

Den riktar sig till dig som dagligen arbetar inom ICA-butiker genom Bemannica. Utbildningen tar cirka 10 minuter att genomföra.

För att slutföra utbildningen behöver du läsa igenom samtliga avsnitt i utbildningen.