10 Viktigt vid hantering av djupfrysta produkter:

För djupfrysta livsmedel gäller att temperaturen alltid måste vara -18oC eller lägre vid lagring/förvaring.

Gör så här när du tar emot djupfrysta produkter:

  1. Mät temperaturen för att kontrollera att fryskedjan inte brutits, följ butikens rutiner för temperaturmätning. Mät lämpligen mellan produkterna på pallen/lastbäraren.

  2. Ta direkt bort eventuellt smutsigt ytteremballage. Rent ytteremballage kan vara kvar vid förvaring i butikens frys.

  3. Kontrollera att produkterna är hela och rena.

  4. Flytta produkterna direkt till avsedd plats i butikens frysar.

  5. Kontrollera även märkningen inklusive datum senast vid påfyllning och exponering.

Gör så här vid lagring och hantering av djupfrysta produkter:

  • Kontrollera temperaturen i både i frysrum/frysskåp och i butikernas frysdiskar, djupfrysta varor ska som regel hålla -18oC eller lägre vid förvaring. En kortvarig temperaturhöjning till högst -15oC kan godtas vid transport, lokal distribution samt vid avfrostning och liknande i frysdiskar i butiken.

  • Alla lösviktsprodukter måste vara väl emballerade. Oförpackade livsmedel får inte förvaras i frys/frysrum som är avsedda för leverantörspackade livsmedel. Tänk på att alltid minimera riskerna för kontaminering.
  • Frysta produkter ska alltid förvaras enligt anvisning från leverantören.

  • Fyll inte frysarna/hyllorna i frysskåpen för mycket och överskrid inte högsta packlinjen. Det kan leda till igenisning och problem med temperaturen, men också till högre energikostnader.

  • Använd alltid FIFU-principen (först in först ut), både i frysrum/frysskåp och i kylrum/kylskåp