11.1 Förvaring av frukt och grönt

Färska frukter och grönsaker är känsliga. Var noga med hur du förvarar och hanterar varorna, både på lagret och ute i butiken.

Lagring av frukt och grönsaker-paketerat och lösvikt:

 • Följ förvaringsanvisningarna på förpackningarna till frukt och grönsaker om sådana finns.
 • Förvara aldrig frukt och grönsaker i samma kyl som oförpackade animaliska råvaror.
 • Se till att rena frukter och grönsaker är tydligt separerade från varor med jordrester.
 • Förvara emballage som används för paketering av grönsaker på ett hygieniskt sätt.
 • Kassera på en gång frukter och grönsaker med mögelangrepp i säckar som försluts.
 • Paketera och märk delade frukter och grönsaker enligt märkningsrutin.
 • Förvaring av produkter, kartonger med produkter eller förpackningsmaterial får aldrig ske direkt på golvet, gäller även golv i kylar.

Exponering av frukt och grönsaker-paketerat och lösvikt:

 • Förvara all frukt och grönsaker som är märkt med en särskild temperatur/förvaring enligt anvisningen på förpackningen.
 • Exponera frukt och grönsaker separat från övriga livsmedel.
 • Exponera grönsaker med jordrester separat från övrig frukt och grönsaker.
 • Delad/beredda grönsaker och frukter ska förvaras i kyla (max +8oC). Delade rotfrukter som vitkål, selleri, pumpa eller liknande kan förvaras svalt (+12oC till +20oC innebär cirkavärden för sval- till rumstemperatur). Anvisning om förvaring ska alltid finnas i märkningen. Butiksproducerade hackade grönsaker utan atmosförpackning ska konsumeras inom ett dygn.

Frukt och gröntdisken varje dag

 • Fyll på produkter efter FIFU-principen (först in först ut). Men ta alltid hänsyn till hur mogen frukten och grönsakerna är.
 • Kontrollera kvaliteten och hårdheten på alla frukt och grönsaker.
 • Kontrollera produkter med bäst före-datum.
 • Placera potatis separat från frukt och grönsaker, och gärna mörkt.
 • Plocka bort potatis som blivit grön av ljus, den kan ha ett förhöjt solaninvärde. Solanin är ett gift som kan vara skadligt i höga doser.