11.2 Kontrollera frukt- och grönsaksdisken flera gånger per dag

 • Plocka bort alla varor som inte är fräscha.
 • Se till att disken och hyllorna är rena och fräscha.
 • Ta bort alla ofräscha och mögliga produkter.

Frukt och grönsaker är känsliga. Fel temperatur vid förvaringen kan snabbt leda till att produkterna förlorar i kvalitet och hållbarhet. Se lämpliga temperaturer för frukt och grönsaker i tabellen på nästa sida. Lagrings- och exponeringstemperaturer för hela oberedda frukt och grönsaker

Frukt och grönsaker är känsliga. Fel temperatur vid förvaringen kan snabbt leda till att produkterna förlorar i kvalitet och hållbarhet. Se lämpliga temperaturer för frukt och grönt nedan.

Frukter och grönsaker ska märkas/skyltas med namn, ursprungsland och klass.

 • Klass ska anges för: bordsdruvor, citrusfrukter, sallad, jordgubbar, kiwifrukt, paprika, persikor, nektariner, päron, tomater, äpplen och bananer.
 • Sort ska anges för: äpplen, päron, apelsin, småcitrus och bordsdruvor.

Exempel på korrekt märkning i butik:

 • Svenska äpplen
 • Klass I
 • Sort: Ingrid Marie

Regler vid märkning och exponering

 • Vid försäljning i lösvikt får varor med olika ursprung inte blandas, till exempel i så kallade ”fruktberg”. Varorna måste ha en tydlig skylt som anger de uppgifter som handelsnormerna kräver.

 • När produkterna exponeras i korrekt märkta lådor som placerats så att märkningen är lätt synlig för konsumenterna krävs ingen ytterligare skyltning av produkterna.

 • Om produkterna exponeras i lådor som placerats så att märkningen inte lätt kan ses av konsumenterna ska produkterna skyltas enligt samma krav som gäller vid försäljning i lösvikt.

 • Vid försäljning av färdigförpackade produkter krävs ingen ytterligare skyltning i butiken. Detta eftersom produkter i slutna detaljhandelsförpackningar är märkta på förpackningen. Om du ändå väljer att ha en skylt måste denna märkning självklart överrensstämma med informationen på förpackningen.

 • Styckeförpackade produkter och öppna tråg behöver inte vara individuellt märkta. Om de exponeras i butik utan ytteremballage med märkningen väl synlig för konsumenterna, gäller samma krav för skyltningen som vid försäljning i lösvikt.

 • Enbart klisterstickers på produkterna är inte tillräckligt, märkningen måste finnas på lådan eller på en skylt.