11 Kontrollera frukt och grönsaker noga vid ankomst

Många skadliga mikroorganismer, som bakterier och mögelsvamp, kan leva och föröka sig på färska frukter och grönsaker. Det är därför viktigt att kontrollera varorna noggrant redan i varumottagningen.

  • Ta in varorna direkt, för att undvika att de angrips av skadedjur.

  • Ta av och släng smutsigt ytteremballage för att undvika kontaminering.

  • Kontrollera att det är rätt produkt och att den uppfyller butikens krav och specifikationer.

  • Kontrollera att förpackningarna är hela och att det inte finns spår efter skadedjur framför allt insekter. Kontrollera även mellan olika fruktlådor.

  • För kylda produkter, kontrollera temperaturen på varje leverans enligt instruktion med IR-termometer. Om större avvikelse än 20% från det angivna värdet visas, mät kärntemperaturen.

  • Kontrollera om det finns ruttna produkter eller mögelangrepp och rensa bort dessa produkter,

  • Kontrollera att produkten är märkt enligt den lagstiftning som gäller senast vid påfyllning och exponering.

  • Transportera varorna till sina platser omedelbart efter kontrollen.