11 Kylda och djupfrysta varor

Kylda varor

 • Flytta in kylvaror i kylrum eller kylskåp direkt när de kommer till butiken.
 • Alla produkter ska förses med varuskydd; lock, plast eller dylikt.
 • Alla öppnade kylvaror ska märkas med första öppningsdatum.
 • Produkter ska aldrig förvaras i öppna konservburkar. Lägg över i förvaringskärl med lock.
 • Bakverk med grädde, vaniljkräm eller motsvarande ska förvaras i kyla, max +8oC.
 • Egenproducerade krämer och liknande ska märkas med tillverkningsdatum samt produktnamn.
 • Kylvaror som grädde, äggkrämer och sammansatta produkter som innehåller grädde ska:
  • hållas kylda under hela processen.
  • inte förvaras med redskap kvar i bunken.
  • alltid förvaras kylt och ordentligt övertäckta.

Djupfrysta varor

 • Flytta in frysvaror i frysrum eller frysskåp direkt när de kommer till butiken.
 • Förse produkter som förvaras tillfälligt i frysen innan de ska dekoreras eller avbakas  med varuskydd exempelvis huv eller stickvagnsskydd.
 • Återförslut öppnade förpackningar med lösviktprodukter väl och märk dem med första öppningsdatumet.