12.2 Fortsättning – hur man genomför faroanalysen

Ta bort eller minska risken för faror

Alla betydande faror måste tas bort eller minimeras innan livsmedlet kan konsumeras på ett säkert sätt, eller åtminstone minskas till en acceptabel nivå där det är osannolikt att faran uppstår. För att detta ska kunna ske behöver företaget införa en kombination av förebyggande (styrande) åtgärder.

  • Vissa typer av betydande faror motverkas genom att krav ställs vid inköp.
  • Andra genom att företaget har ett förebyggande (styrande) arbete med grundförut­sättningar (GF), kontrollpunkter (CP) och kritiska styrpunkter (CCP).
  • En del produkter är säkra enbart om kunden tillagar dem på rätt sätt och några produkter som exempelvis råa ostron kan aldrig bli ”säkra”.