17 Verifieringsrutiner

Granska och revidera. Fungerar våra åtgärder? Butiken är ansvarig för att själva kontrollera att alla konstaterade faror verkligen elimineras eller reduceras till acceptabel nivå med hjälp av de planerade och vidtagna åtgärder och arbetssätt som införts för övervakning och korrigering.

Är verksamheten förändrad? Om nya rutiner eller flöden tillkommer i din butik så glöm inte att uppdatera och revidera ditt system för egenkontroll och din HACCP-plan. Anpassa HACCP-planen så att den helt överensstämmer med din aktuella verksamhet.