19 Att bedöma leverantörer

Vid inköp av livsmedel behöver butiken säkerställa att produkterna är säkra, att leverantören följer lagstiftning och regler, och att produkterna har rätt kvalitet. Minst lika viktigt som att välja vilka produkter som ska säljas i butiken är valet av leverantör.

Därför bör butiken eller kedjan göra en bedömning av varje ny leverantör innan de godkänns. Det är till exempel viktigt att säkerställa att leverantören lever upp till lagstiftningen och de krav som butikskedjan ställer.

CENTRALT GODKÄNDA LEVERANTÖRER

Varje butikskedjas huvudkontor har ansvar för att bedöma de leverantörer som kedjan köper varor av centralt. Det gäller också om varorna levereras direkt till butik men faktureras centralt.

Om butiken handlar varor som inte finns i det centrala sortimentet direkt av en central leverantör behövs det alltså ingen ytterligare bedömning av leverantören.

LOKALT GODKÄNDA LEVERANTÖRER

Butiker som köper varor direkt av en leverantör som inte är centralt godkänd måste kvalitetssäkra leverantören enligt kedjans rutiner. Butiken måste då också ställa krav på leverantörens produkter, att ingredienserna ska vara spårbara, testade och verifierade. Detta i sådan omfattning att det kan garanteras att ingredienser och ursprung följer de krav butiken ställt vid inköpet.

De leverantörer som inte är centralt godkända ska deklarera sitt kvalitetsarbete på ett intyg, som butiken sedan ska kunna visa upp.

Resultatet från leverantörsbedömningen ska dokumenteras för att göra det tydligt på vilka grunder som leverantörerna godkänts. Butiken ska ha en förteckning över sina lokalt godkända leverantörer.

Butiken är ansvarig för de leverantörer och de produkter som de plockar in i sortimentet. Inköp ska enbart ske från godkända leverantörer.