2 Mikroorganismer

Ordet mikroorganism betyder liten levande organism. Mikroorganismer finns överallt och är livsviktiga i det naturliga kretsloppet, där de bland annat bryter ner döda växter och djur till jord. Stora mängder mikroorganismer finns också på levande växter, på och inuti djur och människor. Våra livsmedel innehåller naturligt vissa av dessa mikroorganismer. Inte ens tillagad mat är helt fri från mikroorganismer.

Människor och djur måste också ha vissa typer av bakterier i matsmältningskanalen för att kunna leva ett normalt liv. De allra flesta mikroorganismer är alltså inte alls skadliga för människor. De som är skadliga kan däremot orsaka allvarliga problem, till exempel genom matförgiftningar. Det kan hända genom att organismerna själva är giftiga för människor eller att de bildar ett gift, toxin, som orsakar matförgiftning.

I denna del  kommer vi att ta upp fyra typer av mikroorganismer som är viktiga att känna till:

  • Bakterier
  • Virus
  • Mögel- och jästsvampar
  • Parasiter