21 Ansvarsfördelning

Ett fungerande system för egenkontroll innebär att ha fungerande rutiner som stämmer överens med butikens hantering.

  • Livsmedelsföretagaren/butikschefen är alltid ansvarig för att egenkontrollen fungerar i butiken.
  • Arbetet med att utföra och dokumentera kontroller i butiken kan delegeras till en eller flera lämpliga butiksmedarbetare, till exempel kvalitetsansvarig. De kan sedan i sin tur delegera själva arbetsuppgifterna. Den som utför egenkontrollen ska sedan kontrollera att arbetsuppgifterna utförts på rätt sätt.
  • Arbetsuppgifterna kan alltså delegeras, men aldrig ansvaret, det vilar alltid på livsmedelsföretagaren/butikschefen.