22.4 Checklistan Princip 5

Läs igenom checklistan

PRINCIP 5: FASTSTÄLL KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
  • Finns korrigerande åtgärder, som ska vidtas när övervakningen visar att en kritisk styrpunkt inte är under kontroll, framtagna för varje process?
  • Är dessa korrigerande åtgärder dokumenterade?