22.5 Checklistan Princip 6

Läs igenom checklistan

PRINCIP 6: UPPRÄTTA VERIFIERINGSRUTINER
  • Övervakar vi och utvärderar våra övervakningsmetoder?
  • Genomför vi regelbundna internrevisioner?
  • Reviderar vi HACCP-systemet om vi ändrar något i produktionen eller inför ny produktion?
  • Utvärderar vi avvikelser, åtgärder och vidtagna korrigerande åtgärder?
  • Är verifieringarna dokumenterade?