23 Avslut

Stort tack för att du tagit del av denna utbildning HACCP.
Ta med allting du lärt dig under dessa tre delar när du jobbar i butik! Nu är det bara ett sista prov för att summera sista delen.