3.1 Kontaktsmitta och Luftsmitta

Kontaktsmitta


Kontaktsmitta är när mikroorganismer sprids via direktkontakt, som när du tar i ett livsmedel med smutsiga händer.

Bakterier och virus sprids vanligtvis via direktkontakt, till exempel vid handskakning. Våra händer är den vanligaste smittospridaren till exempel om vi inte tvättar händerna efter toalettbesök. Via händerna sprider vi också ofta infektioner från näsa och öron eller från infekterade sår, finnar och vaglar.

Skadedjur som flugor och råttor är en annan källa till kontaktsmitta.

Luftsmitta

Mikroorganismer kan också spridas via luften. Det kan ske genom droppsmitta, dammsmitta och aerosolbildning.

Droppsmitta


När man hostar, nyser, spottar eller talar kommer små ofta osynliga droppar ut ur näsa eller mun. Dropparna innehåller i regel bakterier och virus som finns normalt i svalg och näsa. När du är förkyld ökar andelen virus och skadliga bakterier i dropparna.

Dropparna kan smitta allt i närheten, till exempel arbetskamrater, utrustning eller livsmedel.

Dammsmitta


De minsta dropparna kan hålla sig svävande länge. De följer med luftströmmarna i lokalen och kan falla ner och förena sig med befintligt damm. Detta kallas dammsmitta. Dammet med de små dropparna kan röras upp vid torr dammtorkning och på det sättet kan smitta spridas vidare.

Aerosolbildning


Aerosol är en dimma bestående av mycket små vattendroppar. Aerosol uppstår framför allt vid högtrycksspolning av golv och arbetsytor. Mikroorganismer kan då spridas i aerosol dropparna och sedan kontaminera livsmedel, ytor och verktyg när dropparna faller ner. Därför bör högtrycksspolning undvikas i butikens lagrings- och beredning utrymmen, eller göras sist på dagen efter avslutat arbete.