3.2 Hur kan du minska risken för kontaminering?

Du kan göra flera saker för att minska risken för kontaminering av livsmedel i butiken.

Rengöring


Regelbunden rengöring av lokaler, arbetsytor och redskap är förstås också viktigt för att undvika kontaminering. Mer om rengöring följer i ett kommande kapitel.

Varusortering


Håll alltid olika typer av råvaror separerade från varandra, både vid förvaring och hantering, så att de inte kan kontaminera varandra.

Håll också alltid råvaror separerade från färdigmat. Vid tillagningen har bakterierna dött, men livsmedlet kan kontamineras igen om det kommer i kontakt med råvaror som har bakterier på sig, eller med ytor och redskap där råvaror med bakterier har hanterats.