4.2 Grundläggande om smittrisker vid sjukdom

  • Anmäl alltid till arbetsgivaren om du misstänker att du har en sjukdom som kan smitta, till exempel förkylning med rinnsnuva eller magsjuka.
  • Om du misstänker att du smittats av salmonella ska du alltid anmäla det till din närmsta chef och lämna avföringsprov. Din chef kan också låta dig lämna prov utan att det finns misstanke om smitta, till exempel som rutinkontroll efter vistelse i högriskländer. Det gäller framför allt dig som hanterar oförpackade livsmedel i butiken. Detta för att säkerställa att du inte drabbats av salmonella, då du kan vara frisk men ändå bära smittan. Salmonella är en av de sjukdomar som är anmälningspliktiga till Smittskydd.
  • Har du svårläkta sår på händerna? Anmäl även detta till arbetsgivaren, det kan vara en infektion som kan föra smitta vidare.
  • Hälsodeklaration ska lämnas av alla butiksmedarbetare när du börjar din anställning och därefter följas upp varje år. Prata med din arbetsgivare om du inte har lämnat en sådan.