5.1 Städutrustning

Butikens städutrustning ska förstås vara hel och ren. Även platsen där städutrustningen förvaras ska skötas och underhållas väl. Städutrustning, rengöringsmedel och andra kemikalier ska förvaras åtskilda från livsmedel. Alla kemikalier ska vara tydligt märkta med innehåll. Moppar/skrapor ska förvaras hängande. Städutrustningen kan förvaras på andra ställen än i ett separat städutrymme, till exempel upphängda på en vägg, men däremot aldrig på en toalett.

Det ska finnas olika uppsättningar av städutrustning för olika delar av butiken, för att minska risken för spridning av skadliga mikroorganismer. Till exempel ska särskild utrustning användas till utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras, samt till toaletter. Många butiker färgkodar städutrustningen för att särskilja den.

Butiken delas in i rena och orena zoner.

Rena zoner kan till exempel vara beredningsrum för kött och fisk, där känsliga råvaror hanteras. Rena zoner behöver städas oftare och mer noggrant. Butiksmedarbetare som inte arbetar i en ren zon och externa besökare ska aldrig vara där, inte ens gå igenom rummet.

Lagret och själva butiksytan räknas som orena zoner.

Varuflöde är den väg varor körs från varumottagningen till lagret, till ett beredningsrum eller ut i butiken. Varuflödet med oförpackade produkter ska inte gå genom en oren zon, till exempel från lagret via sophanteringen till ett beredningsrum.

Tänk alltså på:

  • Vilka de rena och orena zonerna är i din butik.
  • Att obehöriga butiksmedarbetare eller besökare aldrig går in i rena zoner.
  • Att oförpackade varor körs direkt till beredningsrummet utan att passera till exempel lagret.
  • Öppna livsmedel som ska transporteras genom en oren zon måste vara övertäckta/förslutna.