5 Vad är HACCP i butik?

Alla livsmedelsföretagare/butikschefer är skyldiga att se till att det finns en aktuell och verksamhetsanpassad faroanalys. Faroanalysen ska visa om butikens hantering innehåller några processteg som behöver övervakas för att kunden inte ska bli sjuk.

Butiker som bara hanterar förpackade livsmedel behöver i regel inte upprätta en fullständig HACCP-plan. I dessa butiker kan till exempel finnas följande hantering:

  • delning/ansning av grönsaker, frukt och rotfrukter
  • enklare bake off-hantering, exempelvis avbakning och garnering med färdig glasering på wienerbröd men ej sammansättning av semlor
  • lösviktsförsäljning av kolonialprodukter, exempelvis godis och nötter

Butiker som bereder, behandlar, bearbetar eller märker livsmedel behöver ha en faroanalys enligt HACCP-principerna för hanteringen, inklusive ”säsongsprodukter”. Med det menas exempelvis sill som enbart läggs in till midsommar eller skinka som bara kokas till jul.

Butiken ska kunna redogöra för hur faror som konstaterats hanteras, antingen genom att grundförutsättningarna (GF) uppfylls eller genom bevakning i form av en kontrollpunkt (CP) eller kritisk styrpunkt (CCP).

Butiken kan använda flödesscheman och faroanalyser som presenteras i branschriktlinjerna, utgå från en annan generisk (branschgemensam) plan som butikskedjan tillhandahåller. Varje butik måste dock anpassa och genomföra en faroanalys för sin egen butik och utreda vilka faror som finns i de flöden som den aktuella butiken har. Endast i undantagsfall kan det vara aktuellt att en enskild butik behöver genomföra en egen detaljerad faroanalys från grunden.