6.1 Regler

Den som säljer livsmedel måste alltid informera om ingående ingredienser som kan innebära risker för allergiker.

Information om allergener enligt EU-listan ska alltid lämnas, oavsett om kunden efterfrågar det eller inte. Det finns några undantagsfall då de övriga obligatoriska märkningsuppgifterna inte behöver finnas med:

1. Förpackade livsmedel

Exempel: Lösviktsprodukter som kunden tar själv och lägger i en förpackning, mat som säljs i förbutik eller restaurang.

Enligt informationsförordningen behöver livsmedel som säljs oförpackade, till exempel lösviktsprodukter för självtag, bara ha uppgifter om vilka allergena ingredienser som ingår i varan.  Vanligtvis märks dock lösviktsprodukter med beteckningen och ingrediensförteckningen (inklusive markerade allergener) direkt på hyllkantsetikett eller liknande i butiken.

2. Livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran

Exempel: Varor som säljs i manuella diskar, smörgåstårtor eller annan cateringmat som förbeställts i butiken.

För den här typen av varor finns alltid en form av personlig kontakt mellan kunden och säljaren. Uppgift om allergena ingredienser ska antingen lämnas muntligen eller på en skylt eller ett anslag. De här uppgifterna ska lämnas till varje kund-oavsett om kunden efterfrågar det eller inte. Ett alternativ är att ha en skylt som uppmanar kunderna att fråga personalen. På begäran ska butiksmedarbetare också kunna redogöra för alla andra obligatoriska märkningsuppgifter som gäller för färdigförpackade livsmedel.

3.  Livsmedel som är färdigförpackade för ”direkt försäljning”

Exempel: Sill som förpackas i butiken och läggs ut i halvmanuell disk intill butikens delikatessdisk. Butiksbakat bröd som har förpackats i förväg och lagts ut intill en bemannad försäljningsdisk för att underlätta försäljningen.

I den här kategorin ingår varor som har förpackats i butiken och sedan lagts ut till försäljning för att möta försäljningstoppar. Avgörande för att kunna klassa en vara i den här kategorin är att det alltid ska finnas personal tillgänglig i varans direkta närhet.

Konsumenten ska inte behöva stå i kö för att få information – det ska vara lätt att fråga och lätt att få svar. Butiken kan även här sätta upp en skylt med texten: ”Välkommen att fråga oss om du vill ha mer information om våra produkter”.

Märkning av lösvikt

Enligt informationsförordningen behöver livsmedel som säljs oförpackade, till exempel lösviktsprodukter för självtag, bara ha uppgifter om vilka allergena ingredienser som ingår i varan. Svensk Dagligvaruhandel rekommenderar dock svenska butiker att som ett minimum också märka ut varans beteckning och ha med en fullständig ingrediensförteckning inklusive framhävda allergener. Då kan kunden känna sig trygg med den information som ges. I en förbutik eller restaurang ska butiksmedarbetarna alltid kunna svara på frågor om varornas innehåll.

Nötblandningar är ett stort allergiproblem både vad avser luftsmitta (jordnötter) och kontaminering om samma skopa används i olika behållare. Rengör skoporna ofta för att minska risken för kontaminering den vägen.

Nötblandningar måste alltid ha alla specifika nötsorter deklarerad!