6.2 Allergier

Allergi och annan överkänslighet

Allergi är ett växande problem i vårt samhälle. Både tillverkarna och butikerna måste ta sitt ansvar för att produkter som kan innebära allergirisk för kunderna hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att alla som hanterar denna typ av livsmedel är införstådda med riskerna och konsekvenserna av oav­siktlig konsumtion. Alla butiksmedarbetare har ett ansvar att omedelbart vidta åtgärder vid misstänkt kontamination. Kontrollrutiner för att förebygga att allergiska eller överkänsliga personer blir utsatta måste finnas och följas.

Det finns flera sorters överkänslighet mot olika livsmedel och ingredienser:

  • Allergi; här är kroppens immunförsvar aktiverat. Kroppen producerar antikroppar mot ett så kallat allergen, i de allra flesta fall ett främmande protein. Reaktionen kan bli mycket allvarlig. Personen kan drabbas av en anafylaktisk chock (en plötslig allvarlig allergisk reaktion) och till och med avlida.
  • Födoämnesöverkänslighet; här är inte kroppens immunsystem aktiverat, ger oftast en mindre allvarlig reaktion.
  • Intolerans; om man till exempel saknar ett visst enzym i kroppen så kan man inte bryta ner laktos (mjölksocker) och tål inte vanlig mjölk eller andra produkter som innehåller laktos.

Att framhäva allergener i ingrediensförteckningen

Framhävning sker oftast genom fetstil på leverantörspackade produkter och med VERSALER för butiksmärkta varor. Andra sätt att framhäva är genom att stryka under, färgmarkera eller skriva med kursiv stil.

Att framhäva allergener, som finns i livsmedlets beteckning, i blandade produkter

I de fall det framgår av ett livsmedels beteckning att en allergen ingår i livsmedlet behöver allergenen inte särskilt framhävas i ingrediensförteckningen. Crème fraiche är vedertagen beteckning och känd för konsumenten. Om crème fraîche ingår i en blandad produkt, så kan man antingen highligta ordet ”crème fraiche” eller också highligta ordet ”grädde” i parantesen eller (grädde, syrningskultur och så vidare) i ingrediensförteckningen för produkten. Se de två alternativen här nedanför.

1. Ingredienser: tomat, crème frache (grädde, modifierad majsstärkelse, stabiliseringsmedel E440, syrningskultur)…..

2.Ingredienser: tomat, crème fraiche (grädde, modifierad majsstärkelse, stabiliseringsmedel E440, syrningskultur)….