6 Rätt information/märkning

Varorna i butiken ska vara tydligt märkta, så att kunderna kan få rätt information om varje vara och därmed få möjligheter att välja vad de vill köpa.

Alla butiksmedarbetare har ett ansvar att ge kunderna korrekt information om varorna i butiken. Detta är speciellt viktigt för konsumenter som är allergiska eller på annat sätt överkänsliga mot vissa ämnen.

Korrekt, tydligt och lätt att förstå

All märkning av livsmedel ska vara tydlig och läsbar på svenska, eller utländska språk med liknande stavning som alla förstår betydelsen av. Butiken kan även välja att skriva på fler språk beroende på kundernas behov.

Livsmedelsinformationen på färdigförpackade varor får inte döljas av annan etikett, exempelvis prismärkning. Den får naturligtvis inte vara vilseledande och alla ingredienser måste finnas med, även i sammansatta delingredienser som majonnäs. Livsmedelsföretagaren/köpmannen är ansvarig för att all typ av märkning sker enligt lagstiftningen.

Allmänna märkningsrutiner

Märkning av livsmedel ska skydda människors hälsa och intresse

Detta enligt EU-förordning nr 1169/2011 som också kallas informationsförordningen. Det innebär att märkningen ska garantera att produkterna är säkra att äta och att informationen om dem inte riskerar att vilseleda kunderna.

Märkning av färdigpackade varor som säljs i butik ska med några få undantag, till exempel mycket små förpackningar, märkas med följande obligatoriska uppgifter:

 1. Beteckning-namnet på varan
 2. Ingrediensförteckning
 3. Uppgifter om ingredienser (de ska framhävas) som orsakar allergi eller intolerans
 4. Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 5. Nettokvantitet (vikt eller volym)
 6. Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
 7. Förvaringsanvisning
 8. Namn och kontaktuppgifter-adress, telefonnummer eller webbadress där någon av dessa uppgifter framgår-för tillverkare, förpackare eller säljare
 9. Ursprungsland/härkomstplats endast i vissa fall
 10. Bruksanvisning-endast i vissa fall
 11. Verklig alkoholhalt- endast i vissa fall
 12. Näringsdeklaration-gäller huvudsakligen färdigförpackade varor som inte färdigställts i butik

  Uppgifterna om beteckning, nettokvantitet och eventuell alkoholhalt ska kunna ses i samma synfält.

Mer om datummärkning och omförpackning

Ett färdigförpackat livsmedel som märks med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag får inte märkas om med senare datum vid omförpackning om ingen hållbarhetsförlängande åtgärd vidtagits, till exempel kokning. Den som förpackar livsmedel är ansvarig för att de produkter som säljs är säkra och kan bedöma vilken hållbarhet livsmedlet har. Därför är det inte tillåtet att i senare led ändra det datumet. Datummärkningen får aldrig vilseleda konsumenter.

Vissa mycket känsliga livsmedel är ofta märkta med sista förbrukningsdag i stället för bäst före-dag, till exempel köttfärs, rå fisk, rå fågel, rå korv och råa inälvor. Sista förbrukningsdagen är den sista dag som dessa livsmedel beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. Livsmedel får inte säljas efter att sista förbrukningsdagen har passerats.

Bageri- och konditoriprodukter som normalt konsumeras inom 24 timmar är undantagna från kravet på datummärkning. Undantag finns även för koksalt, rent socker och hårda karameller.