7 Grundförutsättningar

Definition av grundförutsättningar (GF) = fungerande rutiner och lokaler.

Alla butiker måste ha fungerande så kallade grundförutsättningar (GF) i sin verksamhet. Grundförutsättningar är förebyggande rutiner för att det dagliga arbetet ska fungera på ett säkert sätt.

Ett exempel på en grundförutsättning är att alla medarbetare i butiken har rena arbetskläder anpassade till arbetsuppgifterna. Ett annat är att alla utrymmen och redskap i butiken är rena och lämpliga för verksamheten.

I egenkontrollprogrammet ska det ingå förebyggande rutiner, det vill säga grundförutsättningar, inom följande områden: utbildning, temperaturer i frys/kyl, personlig hygien, vatten och is, lokaler/utrustning, rengöring, skadedjur, underhåll, avfall, mottagningskontroll, spårbarhet och information/märkning.

Alla medarbetare måste ha kännedom om grundförutsättningarna i den egna butiken. Om inte grundförutsättningarna fungerar kommer inte HACCP-analysen resultera i att livsmedlen blir säkra – grundförutsättningarna måste vara på plats först!