7 Ut i butikens olika avdelningar

Vi kommer att börja i varumottagningen och sedan gå igenom hela butiken. På varje avdelning påminner vi om vad du behöver göra för att minimera farorna för spridning av skadliga mikroorganismer eller allergener. Målet är förstås att ingen kund någonsin ska bli sjuk av att handla i butiken du jobbar på.

Några saker är lika viktiga på alla avdelningar:

  • Alla butiksmedarbetare ska ha rätt utbildning för sina arbetsuppgifter.
  • Håll alltid en god personlig hygien.
  • Se till att alla arbetsytor och verktyg är ordentligt rengjorda.
  • Se till att produkterna alltid håller rätt temperaturer.
  • Håll isär olika livsmedel för att undvika risken för korskontaminering.
  • Arbeta enligt FIFU-principen (först in först ut) vid varupåfyllnad. Detta innebär kontroll av datummärkning så att varor med senare datum placeras längst bak/ner på hyllor och i diskar