8 Att ta emot varor

När varorna kommer till butiken är det viktigt att snabbt ta hand om dem och flytta dem till rätt ställe, antingen inne på lagret eller direkt ut till rätt avdelning i butiken.

  • Kontrollera först att emballaget är helt, rent och fritt från eventuella spår efter skadedjur. Se också till att smutsigt ytteremballage inte kommer i kontakt med rena produkter. Ta av och släng ytteremballage direkt, så minskar du risken för kontaminering. Glöm heller inte att tvätta händerna när du hanterat smutsigt ytteremballage.
  • Fortsätt sedan med att kontrollera att butiken fått rätt produkter mot beställningen.

  • Kontrollera även märkning och datum vid påfyllning och exponering.

  • Om produkterna är kylda eller frysta är det mycket viktigt att kontrollera temperaturerna och sedan snabbt flytta dem vidare till rätt kyl eller frys.

  • Håll alltid lagret rent och snyggt, det minskar risken för skadedjur. Ställ aldrig produkter direkt på golvet, de kan bli smutsiga eller fuktskadade när du städar.