8 Kontrollpunkter och kritiska styrpunkter

I de allra flesta hanteringssteg sker tillräcklig styrning genom fungerande grundförutsättningar. Mer allvarliga faror kräver övervakning genom kontrollpunkter (CP) eller kritiska styrpunkter (CCP). De korrigerande åtgärderna ska delas upp i direkta och korrigerande åtgärder och vara bestämda på förhand.

Del3Kap5Sid6