Bedrägerimetod: Skimning/smygkopiering

Smygkopiering är en form av kontokortsbedrägeri där en bedragaren använder en avläsare för att stjäla kortuppgifterna på ett kontokort. Bedragaren kan sedan använda kortuppgifterna för att genomföra betalningar utan att ha tillgång till själva kortet.

Hur kan jag skydda kortinnehavarens data?
Var uppmärksam på eventuella tecken på manipulering och skydda alltid POS-utrustning från obehöriga personer för att förhindra byte eller byte av utrustning.