Chark och Delikatesser – Allergener

Håll isär olika produkter i delikatessdiskarna, speciellt de som innehåller allergener.

Det är viktigt att du som arbetar i delikatessen är väl insatt i vilka allergener du hanterar i verksamheten och att du anpassar hanteringen efter detta. Tänk på att ost innehåller mjölk som är en allergen. Se även till så att produkterna alltid skyddas vid förvaring i kylar, till exempel med plastfilm.

I en delikatessavdelning används många olika maskiner, så som skärmaskin, ostdelare och packmaskin. Rengör alltid maskinerna efter hantering av allergener eller använd till exempel separata skärmaskiner.

Kontrollera också alltid att utrustningen som ska användas är rengjord innan du startar arbetet på morgonen. Diskning av skärbrädor, knivar och tänger måste göras flera gånger per dag och alltid vid hantering av ny produkt.

Tänk på att alltid fråga dem du jobbar med om de vill ha städningen på något specifikt sätt, allt för att underlätta på butiken du är på.