Del 1 – Färskvaruutbildning

  1. Första delen kommer att beskriva grunderna inom livsmedelshygien. Allt ifrån mikroorganismer och hur de sprids till personlig hygien. Dessutom får du lära dig vad som är viktigast att tänka på i butikens olika avdelningar.
  2. Andra delen behandlar de avdelningar i ICA-butiken där oförpackade eller ”öppna” livsmedel hanteras, till exempel Bageri, Varmt Kök, Kallt kök och Chark, ost och delikatesser.
  3. Den sista delen kommer att vara inriktad på HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points.

Tanken med denna utbildning är att säkerställa att du kan vad som krävs när det kommer till livsmedel i ICA-butik. Det finns en del viktiga regler som är viktiga att tänka på och ha med sig när man ska ut och jobba på en ICA-butik.