Fiskavdelningen – Märkning

Förutom de uppgifter som är generella ska också fisk ursprungsmärkas.

Märkning i fiskdisken

Förutom obligatoriska märkningsuppgifter ska fisk, kräftdjur och blötdjur märkas med ytterligare några uppgifter. Din leverantör är skyldig att lämna alla uppgifter som krävs, inklusive information om till exempel fiskens hållbarhet.

  • Artens handelsbeteckning (artens svenska namn) och dess vetenskapliga namn (artens latinska namn).
  • Produktionsmetod, här ska anges om fisken är fiskad/fångad i havet, i sötvatten eller om den är odlad.
  • Det område där produkten fiskats/fångats eller odlats. Fångsområdet ska anges med sitt svenska namn.
  • Redskapskategori som använts för vildfångade arter.
  • Om produkten är upptinad, det vill säga tidigare har varit fryst.