Hållbarhetsdagar mot kund

Butiken får aldrig märka en produkt med ett datum efter bäst före- eller sista förbrukningsdag på ursprungsförpackningen. Packdagen räknas som en hållbarhetsdag.

Det datumet som butiken sätter mot kund får heller aldrig överskrida det antal dagar varan håller efter öppnande eller beredning. Till exempel om en vara håller i två månader i obruten förpackning och tio dagar i bruten förpackning får bäst före-datumet mot kund inte överskrida de tio dagarna.

Mindre känsliga produkter som exempelvis hårdostar eller torkad skinka kan man alltid skära bort den yttersta delen. Samt att ta hänsyn till bäst före-datum som leverantören har märkt produkten med. För charkprodukter som skivas och packas bör den yttersta skivan kastas varje dag vid den första betjäningen.

Det är viktigt att titta, lukta, känna och eventuellt smaka av produkterna i disken. Det ska ni göra för att upptäcka och ta bort produkter som har blivit dåliga INNAN bäst före-datumet eller den rekommenderade hållbarhetstiden av en beredd eller öppnad vara har passerats.