Hantering av oförpackade livsmedel

I de kommande kapitlen får du lära dig mer om specifika rutiner för de avdelningar i butiken där de säljer oförpackade livsmedel.

Just eftersom livsmedlen är oförpackade kan riskerna vara större att främmande mikroorganismer eller allergener sprids till dem. Därför är det extra viktigt att göra rätt.

Viktigt att tänka på

Personlig hygien och noggrann rengöring av ytor och redskap är mycket viktigt och när du arbetar med oförpackade livsmedel läggs ett större ansvar på dig.

Kommande kapitel ger dig grunderna, men det finns mycket mer att lära om hanteringen av oförpackade livsmedel i butikens olika avdelningar.