Konsekvenser för dig som anställd

Om du inte frågor om leg när du ska kan konsekvenserna bli allvarliga. Du kan bli dömd till böter eller fängelse i upp till 6 månader. Du kan naturligtvis bli avskedad. ICA-butiken måste givetvis också ta sitt ansvar, bl.a. genom att butiken måste ha en ölförsäljningsansvarig och de måste utöva egenkontroll.

Egenkontroll innebär att butiken måste kontrollera och dokumentera hur försäljningen hanteras.

Kontrollköp

ICA och kommunen utför kontrollköp. Om ICA-butiken inte lever upp till sitt ansvar kan den mista sitt tillstånd för försäljning av varor med åldersgräns, få böter, eller dåligt rykte. Dåligt rykte leder till dålig lönsamhet och i förlängningen kan hela ICA drabbas om inte reglerna följs.

Kom ihåg att vi stöder oss på Dagligvaruhandelns riktlinjer och frågar alla som ser ut att vara under 25 år om leg. Det gör det lättare för dig och du kan alltid hänvisa till dessa riktlinjer om någon kund blir irriterad.

Tips: När du kollar leg kan du scanna av streckkoden istället för att knappa in födelsedatum manuellt, det får du bara göra när det är tveksamt om personen är över 18 år, annars kan det innebära ett brott mot personuppgiftslagen, PUL.

Fråga alltid om leg på ett glatt och vänligt sätt.