Köttavdelningen – Mer om märkning av Kött-manuell hantering

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val.

Märkning av oförpackat nötkött på skylt i lösviktsdisken

Referensnumret kopplar samman köttet med varifrån ett djur eller grupp av djur kommer och ska anges för oförpackat kött på en skylt i lösviktsdisken. Om en kund förfrågar om vart köttet kommer ifrån så ska du som butiksbiträde kunna söka upp detta. Eftersom att du kommer jobba på olika butiker är det viktigt att du kollar upp detta.

Märkning av butikspackat kött av svin, får, get och fjäderfä* och försäljning av kött från dessa djur i manuell disk.

Ursprungsmärkningen säkerställer sambandet mellan köttet och djuret eller djuren som köttet kommer ifrån. Exakt hur ursprungskoden ska anges är inte definierat i lagstiftningen, butiken kan till exempel ange datummärkningen som ursprungskod om allt som mals under en dag kommer från samma parti.

Märkning av köttfärs

Om djuren är födda och uppfödda i samma land där djuren slaktats och nötköttet har malts kan uppgiften om fött och uppfött utelämnas.

Det är viktigt att märka upp vilken fetthalt köttfärsen innehåller.

Får kött från samma art men med olika ursprungsländer blandas?

Huvudregeln är att kött från samma art men från olika ursprungsländer inte får blandas i en och samma färdigförpackning. Endast för malet kött och putsbitar är det möjligt.

Blandfärs

Malet kött som består av fler djurarter ska märkas efter reglerna för det kött som dominerar i blandningen, mer än 50% i blandfärs. Men det bör också märkas med uppgift om ursprung för de andra köttslagen. Anledningen är att det inte är tillåtet att vilseleda konsumenterna och enligt Livsmedelsverkets tolkning riskerar butiken att göra det om inte ursprunget märks ut för alla köttslag.