1. Matförgiftning

Varje år blir hundratusentals människor i Sverige matförgiftade. Eftersom många inte anmäler att de blivit sjuka av dålig mat är mörkertalet stort, men Livsmedelsverket uppskattar att det kan handla om cirka 500 000 fall per år. De flesta matförgiftningar inträffar på restauranger eller storhushåll, men många fall varje år orsakas av felaktig hantering av matvaror i butiker och i människors hem. Vad kan då göras för att maten som köps i butikerna alltid är säker för konsumenterna?

Här är din insats viktig. Alla som arbetar i butik behöver hjälpa till så att rutinerna fungerar och riskerna blir så små som möjligt. I den här utbildningen får du lära dig vad som orsakar matförgiftning och hur du gör för att minimera riskerna. När du gått igenom utbildningen kan du bidra till att minska antalet matförgiftningar i Sverige, både genom att göra rätt själv och genom att påtala risker som du ser i din butik.

Hur du kan minimera risken för matförgiftning:

  • Alltid informera din chef om du inte är frisk eller bär på smitta.
  • Att du har en god personlig hygien och tvätta händerna ofta.
  • Att du ser till att hålla verktyg, arbetsytor och lokaler rena och fräscha.
  • Viktigt att hålla isär olika typer av råvaror så att skadliga bakterier inte sprids mellan dem.