Metoder mot kortbedrägerier

Vid hantering av betalkortstransaktioner i person finns det flera bästa praxis som du bör följa för att verifiera giltigheten och ägaren till betalkortet. Genom att följa dessa bästa praxis kommer det att minska risken för betalningskortbedrägerier.

När du känner igen eventuellt bedrägeri, kontakta din arbetsledare omedelbart.

  • Se alltid till att betalkortet är undertecknat och att signaturen matchar den signatur som kunden tillhandahåller.
  • Se till att identitetshandling inte har löpt ut, signaturerna på ID-kortet och betalkortet är densamma, och ID-fotot matchar den person som presenterar kortet.