Mobilanvändning i trafiken

Mobil och annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon får bara användas om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Föraren får inte hålla utrustningen i handen.

Till kommunikationsutrustning räknas till exempel mobiltelefon och gps. Syftet med bestämmelserna är att öka säkerheten i trafiken.

Ändring i trafikförordningen

Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Så här står det i trafikförordningen:

“Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”.

Använda mobilen i trafiken kan ge böter

Bestämmelserna innebär att polisen kan rapportera en förare som pratar i handhållen mobiltelefonen eller använder annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter. 

Källa: https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/mobilanvandning-i-trafiken/

Vad kan vara farligt att göra?

Här är några exempel på saker som kan vara farliga att göra när du kör:

  • skicka sms
  • ägna dig åt sociala medier som Facebook, Instagram eller Twitter
  • titta på film
  • knappa på GPS-navigatorn
  • spela spel på mobilen
  • söka låtar eller leta efter en podd.

Får jag använda handsfree eller telefonifunktionen i min bil?

Ja, använd dig av den smarta teknik som finns under förutsättning att det inte påverkar din körning negativt.

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/I-fordonet/Regler-for-mobilanvandning-och-kommunikationsutrustning/Fragor-och-svar/?q=159326#159326