Nollvisionen

Nollvisionen är Trafikverkets vision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafikolyckor. Människor gör fel, och misstag i trafiken ska inte straffas med döden eller leda till allvarliga skador.

Kolla igenom videon nedan för att lära dig mer om nollvisionen.