Reaktionstid/Reaktionssträcka

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är sträckan du hinner åka från det att du upptäckt faran tills dess att du börjar bromsa eller väja.

Reaktionssträckans längd påverkas av

 • Fordonets hastighet (proportionerlig ökning):
  • 2 gånger högre fart = 2 gånger längre reaktionssträcka.
  • 5 gånger högre fart = 5 gånger längre reaktionssträcka.
 • Din reaktionstid.
  • Normalt 0,5–2 sekunder.
  • 45–54-åringar har bäst reaktionstid i trafiken.
  • 18–24-åringar och de över 60 år har samma reaktionstid i trafiken. De unga har skarpare sinnen, men de äldre har större erfarenhet.

Reaktionssträckan kan bli kortare av

 • Förutseende av faror.
 • Handlingsberedskap.

Reaktionssträckan kan bli längre av

 • Att du måste göra val (exempelvis mellan att bromsa eller styra undan).
 • Alkohol, droger och mediciner.
 • Trötthet.