Rutiner vid mottagande av presentkort

Idag finns två olika sorters presentkort, vilken sorts presentkort en butik säljer och tar emot kan variera. De kan även ta emot båda varianter. Det är väldigt viktigt att du hanterar dessa på rätt sätt, är du minsta osäker på hur det fungerar så fråga ordinarie personal i början av ditt arbetspass.

Kontakta alltid ordinarie personal om det är någonting du inte vet i kassan, så att vi undviker att det blir fel.

Elektroniska presentkort

Elektroniska presentkort är en värdehandling. Viktigt att presentkortet ska dras i kortläsaren och inte scannas eller slås in manuellt i kassan.

Var uppmärksam på att det finns pengar laddat på kortet och att utgångsdatumet inte har passerat.

Spara presentkortet i kassalådan ifall ett problem skulle uppstå och meddela ordinarie personal /kassaledare

Magnetremsan i nedkant på kortets baksida ska dras i kortläsaren för giltig betalning.

Vid felkod eller om presentkortet inte är giltigt, tillkalla alltid ordinarie personal/kassaledare.

Använd aldrig den manuella knappen “presentkort” där fritt belopp kan anges. Korten ska alltid dras i kortläsaren.

Presentkort/värdebevis i papper

Utöver elektroniska presentkort som används i kortläsaren, finns presentkort/värdebevis i papper, de scannas i kassaapparatens scanner.

Använd inte kassans manuella knapp för “presentkort”. Enbart scanners.

Spara alltid presentkortet i kassalådan.