Säkerhet på ICA-lagret

Vid nödsituation:
Nödutgångarna är röda och uppmärkta. Följ utrymningsvärdarnas instruktioner, de har på sig gula västar.

Säkerhetsinformation
– Skyddsskor måste alltid bäras under varje arbetspass både på lagret och under körning
– Inga väskor får vara på lagret
– All dryck ska vara förslutningsbar

Övrigt information:
– Huset är kameraövervakat​
– Väsk-kontroller kan ske vid hemgång
– Detta är en rökfri arbetsplats, rökning får inte ske iklädd ICA:s arbetskläder