Skador & skadeanmälan

Om du skulle råka skada ditt fordon eller något föremål runtomkring under ditt pass så är det ytterst viktigt att detta meddelas till ansvarig på ICA.

Vi förstår att en skada kan ske, och du kommer inte bli klandrad om du råkar göra någon mindre skada. Men det är väldigt viktigt att du meddelar Ica detta så fort olyckan sker, så att de kan åtgärda problemet.

På ICA finns alltid en ansvarig på plats som du ska rapportera alla eventuella skador till. Hör med Trafikledningen vem denna är om du inte vet.