Riskmedvetenhet

Risk vid kort avståndet – påkörd bakifrån
Köra för nära vägrenen – Förrädisk kant- motorbromsa, styr upp mjukt
Fartblindhet
Risken med att felbedöma var mötet kommer ske
Risker för utbrytare vid möte med fordonsköer
Risken för en förrädisk vägsvacka då kan få möte då skymd sikt kan dölja bred lastbil
Risk för möte med enögd bil och ej med motorcykel i mörker –– en bred bil med ena strålkastarljust trasigt
Risk för liten vinst med omkörning
Risk för ingen lucka vid längre bilköer på motorväg/landsväg vid omkörning
Risker vid omkörning av tung lastbil att missbedöma längden – kolla reflexerna baktill på lastbilen.
Risken för snörök i vinterväglag att göra en förblindad.
Risken att vägen är hal från jord och lera från traktorer och motorredskap
Risken att missbedöma hastigeten hos LGF-fordon. -Planera omkörning i tid av LGF-fordon.
Risker vid sammanflätning att ha påbörjat omkörning då sammanflätningen kan gå ihop snabbt
Risker vid korsning att om ej sänkt farten i god tid kan trafikanter panikbromsa och styra undan på den korsande vägen.
Risker vid högre hastigheter
Risk med låg uppmärksamhet
Risk för vänstersväng
Risk för vilt
Risk för trötthet
Risk med släp i halt väglag i nedförsbacke att råka ut förfällknivsverkan då ekipaget trycker bilen åt sidan vid sladd.
Risker vid vänstersväg på landsväg- påbörjad omkörning, underskattar mötandes hastighet, förväxla en snabb motorcykel mot en långsam moped.
Risk att stanna eller parkera på körbanan på landsväg
Risken att trafik bakom kan hinna ikapp fort på motorväg
Risk att missa avfart i mörker och vara riskbenägen då har tid att passa.
Risk att tanklös förare gör omkörning vid möte på motortrafikled där man delar på körbanan i två riktningar.
Risk att strålkastarna är för högt inställda vid tung last baktill.
Risk att inte ha mörkerutrustning i bilen, reflexer, ficklampa, säkringar, reservglödlampor och extra varningstriangel.
Risk att gående blir påkörda i mörker då siktsträckan kort och stoppsträckan lång.
Risken att felbedöma avstånd ökar i mörker
Risken att råka använda vägrenen i mörker där det kan finnas gående, cyklister eller mopedister.
Risk att inte ser vägens sträckning långt fram vid omkörning i mörker.
Risk för sladd vid körning på sträng av snömodd mitt på körbanan.
Risk för att hamna med hjulen i snöfyllt dike i vinterväglag med risk för vurpning eller sladd.
Risk för halka vid stopplikt.
Risk för vindstöt vid möte med lastbil i vinterväglag som kan orsaka sladd.
Risk för sladd vid motorbromsning i halt väglag.
Risk för att mopedister eller cyklister gör lilla eller stora vänstersvängen.
Risk att buss i linjetrafik fortsätter rakt i korsning även om körfälten säger annat.
Risk för vattenplaning på nerslitna asfaltsvägar eller betongvägar
Risk för sladd
Risk för halka under sommarhalvåret – olja + regn eller nylagd asfalt som blir mjuk och slirig.
Risk för halka på hösten – löv + fukt
Risken för fläckvis halka i svackor och skuggiga vägpartier i halka runt 0 grader.
Risken för underkylt regn – Isbildning på vägen som orsakar halka.
Risk för lokala oskrivna företrädesregler
Risk att det kommer utryckningsford och skyldig att lämna fri väg