Vikten av Hälsodeklarationen

Som nyanställd som hanterar oförpackade livsmedel behöver du lämna en hälsodeklaration till oss innan anställning påbörjas. Svara på dessa frågor ärligt. Detta är viktigt då det rör ”öppna” livsmedel och risker för kontaminering. Informationen förvarar säkert enbart med åtkomst från dina chefer.

På frågorna 1-9 är det ja och nej svar.

Hälsodeklarationen är utformad efter Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjerna Säker mat i din butik från mars 2018.

Avsnitt innehåll