Vid kortbedrägeri

När du behandlar betalkortstransaktioner, kontakta din handledare om du har misstankar om giltighetstiden för ett betalkort eller en persons beteende. Varna INTE personen utan samråd med din arbetsledare först.

Om dock försäljningsstället (POS) visar ett varningsmeddelande som “förlorat eller stulet” eller “hämtat kort”, samla in betalningskortet och kontakta omedelbart din arbetsledare.