Bedrägerimetod: Otillåten fysisk tillgång

Obehörig fysisk åtkomst sker när en person går in i ett säkert område utan tillstånd.

Hur kan jag skydda kortinnehavarens data?

  • Om någon följer dig till ett säkert område, kontrollera alltid att de har behörighet att komma in.
  • All personal måste ha behörighet att komma åt platser som innehåller kortinnehavsuppgifter, och behöriga besökare på dessa säkrade platser måste eskorteras av en anställd.