Bedrägerimetod: Tjuvlyssning

Avlyssning sker när någon i hemlighet lyssnar på en konversation. Att ha en konversation om någons betalningskort kan låta andra överhöra information som de inte har behörighet att känna till.

Hur kan jag skydda kortinnehavarens data?

  • Upprepa aldrig kortinformationen högt.
  • Håll samtal med kortinnehavsinformation privat genom att hela tiden vara medveten om människorna runt dig.