PCI Säkerhetsstandard

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är en säkerhetsstandard framtagen av framstående kortföretag såsom Visa och MasterCard. Numera hanteras innehållet i standarden av PCI Security Standards Council.

Standardens huvudområden

  1. Säkerheten i nätverket
  2. Skydda kortinformationen
  3. Skydd mot sårbarheter
  4. Behörighetskontroll
  5. Övervakning och test samt
  6. Användning av säkerhetspolicies