Bemannica som företag 👣🍎

Vad gör Bemannica?
Bemannica AB är ett företag som erbjuder två tjänster till ICA-butiker runtom i landet; bemanning och rekrytering. För att kunna jobba som konsult i vår bemanning behöver man ha erfarenhet från arbete på ICA-butik. Detta ger ICA-butikerna en trygghet i att alla konsulter har en grundkunskap om ICA och deras system. I nuläget samarbetar Bemannica med ICA-butiker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, därmed är det dessa städer vi har bemanningspooler i.
Rekrytering på Bemannica innebär att ICA-butiker söker personal till en specifik tjänst på butiken och tar hjälp av oss till hela eller delar av rekryteringsprocessen. Här hjälper vi ICA-butiker i hela Sverige med rekrytering och det kan variera kring vilka sorters tjänster det gäller, allt ifrån butiksmedarbetare till butikschefer.

Våra värderingar är: kvalité, ödmjukhet, effektivitet och ärlighet.

Hur fungerar bemanningen? 
ICA-butikerna som vi samarbetar med kontaktar oss när de har personalbrist vilket kan bero på t.ex. sjukdom, semester och högt tryck i försäljningen. Vid dessa situationer räcker den ordinarie arbetsstyrkan inte till och inhyrd personal behövs, då finns Bemannica som ett komplement. 


ICA-butiker kan också ta hjälp av Bemannica för att bemanna personal till specifika uppdrag, t.ex. inventeringar, varudemonstrationer, varuplock på löpande schema och extra butiksstyrka vid t.ex. personalfest.