Tillgänglighetspolicy ⏰ 📞

Tillgänglighetspolicy
● Lägg in och uppdatera tillgänglighet i Timezynk löpandes.
● Du behöver som minst ha markerat din tillgänglighet för en vecka framöver.
● Vid ändrad tillgänglighet behöver du uppdatera i Timezynk.

Det är viktigt att du håller din tillgänglighet uppdaterad så att vi kan boka dig på arbetspass på ett effektivt sätt. Korrekt information om tillgänglighet krävs för att samarbetet ska fungera.

Detta gör du i Timezynk genom app på mobilen eller på datorn. Se till att notifikationer är påslaget om du använder appen.

På mobilen:
1. Öppna TimeZynk, gå in på “Mitt Schema”
2. Här finns olika vyer – DAG / VECKA / MÅNAD. Använd gärna veckovyn.
3. Klicka på + på den dag du ska lägga in tillgänglighet på
4. Klicka på “Lägg till tillgänglighet”
5. Välj det alternativ som passar, Tillgänglig Heldag / Upptagen Heldag / Anpassad tillgänglighet.
Om du väljer “Anpassad tillgänglighet” kan du välja t.ex. att du är tillgänglig kl 06:00-12:00 och otillgänglig 12:00-23:59. Du kan även skriva kommentar som t.ex. att du går i skolan, är bortrest osv. Det är frivilligt.
7. Lägg tillgänglighet på varje dag gärna en vecka framåt eller mer. Lämna inte någon dag utan tillgänglighet.

Exempel på hur det kan se ut i appen när du gör dessa steg för torsdag 4 februari:

På datorn:
1. Öppna Timezynk i din webbläsare.
2. Klicka på ditt namn sedan “Mitt schema”
3. I en rullista finns olika vyer – DAG / VECKA / MÅNAD. Använd gärna veckovyn.
4. Klicka i det grå fältet under den dag du ska lägga in tillgänglighet på
5. Välj “Tillgänglighet”
6. Välj det alternativ som passar, Tillgänglig Heldag / Upptagen Heldag / Anpassad tillgänglighet.
Om du väljer “Anpassad tillgänglighet” kan du välja t.ex. att du är tillgänglig kl 06:00-12:00 och otillgänglig 12:00-23:59. Du kan även skriva kommentar som t.ex. att du går i skolan, är bortrest osv. Det är frivilligt.
7. Lägg tillgänglighet på varje dag gärna en vecka framåt eller mer. Lämna inte någon dag utan tillgänglighet.

Exempel på fullständig tillgänglighet för en vecka:

Uppdatera tillgängligheten
Om du behöver ändra din tillgänglighet görs detta genom att klicka på själva tillgängligheten i Timezynk, då kan du ändra tid och även status Tillgänglig / Upptagen. Det är viktigt att tillgängligheten uppdateras så snart du vet att du kan eller inte längre kan jobba.

Observera att om du enbart lägger till en ny tillgänglighet så finns den första kvar, det kan se ut som att du bara har en tillgänglighet i vissa vyer, t.ex. månadsvy i appen. Se till att ändra eller ta bort den ursprungliga tillgängligheten.

Kommunikation vid tillgänglighet
När du är markerad som “Tillgänglig Heldag” förväntar vi oss att du ska svara i telefon eller på passförfrågningar från kl 06:00 på morgonen då Bemannicas växel öppnar. I annat fall ska tillgängligheten uppdateras med t.ex. senare starttid.

Upptagen
När du är markerad som upptagen kan hända att du ändå får passförfrågningar, detta beror på att det är svårt att hitta personal till det specifika passet. Kan du ta passet då är det jättebra, kan du inte ta passet så meddela oss det så snart du kan.

Det är ytterst viktigt att tillgängligheten stämmer och att du besvarar passförfrågningar när du är tillgänglig så snart du vet om du kan ta passet eller ej för att samarbetet ska fungera!